Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2008

Yuridise

a


Tahimik nagmasid ang mga kaluluwa
sa tabi ng daang winasak ng mga diyos.

Magbigay-pugay sa mapusok.
Maging mabuti ka sa amin.

Tulad ka naming iibig nang di iibigin,
tatanawin ang kailanma'y di babaling.

Lilisan ding hindi malalaman kung bakit,
kung napagod, kung naglaho ang pag-asang

ginabayan ng mga bakas ng patay na talulot
palabas sa impyerno ng pagnanasang ayaw

namang ibsan, ayaw namang talikuran.
Huwag mo akong tignan:

Pag-ibig ang daan ng bulag.30

Time and Love

aMy friend's remark last night struck me. He said that maybe in another lifetime the one he loved--from a distance and in silence--and who couldn't love him back, maybe in that other life, imagined and in no way certain, they could be what they could never be in this life: together.

"Maybe in another lifetime": this means a hope which doubles itself as it hopes for a chance and at the same time that chance is hoped against a possible time otherwise than the present present and the present future. The "maybe" hopes but at the same time consigns that it is still not certain that it could still be in another possible time. Or again, this means that one resigns himself in being given a chance to gamble in another possible game, knowing well that he cannot even attempt to play at this time.

The "maybe" here is ignorant on two counts: it hopes for a possible love and only in another possible life. And at bottom, it no longer points to a wish, and finally …