Skip to main content

Ikatlong Tanong
3.

Kung posibilidad ito na lampas sa reyalidad, may halaga pa ba na subukan natin itong gawin? . . . Lulundag na lang ba tayo dahil mas matimbang yung posibilidad na mahalin tayo kaysa sa posibilidad na hindi tayo mahalin at masaktan lamang tayo? Maiuuwi ba ito sa tanong na iyon?


Kung ipapasok naman po si Platon, may halaga pa bang subukan natin kung mananatili lang naman tayong anino ng reyalidad? O gagawin lamang natin at patuloy na susubukan, ngunit lahat iyon in vain?Oo, tingin ko ito mismo ang nakataya sa ideyal na pag-ibig.


Una: kung gagawin ko pa rin bang umibig nang lubos, ibigay ang lahat, para sa isang ideyal na malamang hindi naman magiging talaga o isang reyalidad. Ibig sabihin, kahit anong pagsubok ko, anumang tindi ng pagnanais ko, lagi akong magiging kapos at kulang kapag dumating na sa pag-ibig sa kanya. Kaya nga sinabi ni Marion: Wala akong maaaring gawin sa kanya kundi ang magpaumanhin sa aking mga pagkukulang at pagkahuli. Hinahatulang kulang ang bawat mangingibig. At ang walang hanggang pagsubok na punan ang pagkukulang na ito ang kanyang parusa. Samakatuwid, Sisipo.


Ikalawa, at ito ang nakita mo: Na kung lagi't lagi akong hindi makatitiyak sa pag-ibig niya--dahil hindi ko siya hawak, at ang nalalaman ko lamang ay ang aking pag-ibig para sa kanya--bakit ko pa patuloy itong susubukan kung baka para naman pala sa wala ang lahat? Samakatuwid, Orpheus--dahil mamamatay si Eurydice.


Mahirap ang tanong na ito, at maaaring hindi ko alam talaga kung bakit pa nga natin sinusubukang umibig nang walang katiyakan o kapalit. Pero baka kasi laging may katiyakan ang pag-ibig. Isang katiyakang hindi tiyak, isang pagtitiwala na hindi lamang paniniwala, isang katotohanang kung titignan lamang ang "reyalidad" ay tila hindi totoo. Maaaring kaya pa rin natin sinusubukang umibig kahit mabigo ito ay dahil dumarating sa buhay ng tao na ang tila imposible at hindi tiyak ay nagiging mas mahalaga at mabigat kumpara sa lahat ng reyalidad at katiyakan na kanyang hawak--at hindi mo kayang hindi tumaya.


Pero tila malabo ito. Kailangan pang bigyang liwanag dahil para bang wala talagang sinasabi.


*

Sa sarili ko pong pananaw (at sana okay lang kung hindi pilosopikal ang mga sagot ko), posible nga yung ganitong pag-ibig. At minsan, mas makikita ito sa mga pagkakataong hindi ka malay na ginagawa mo ito dahil sa totoong buhay, hindi mo naman iisipin na “dapat para sa kanya ako lagi” habang umiibig ka, tila nagiging natural lang ito. Ngunit ang pangamba uli dito, baka maging effortless at nakabatay lang sa pakiramdam yung “pag-ibig” mo.Tingin ko baka dito natin mahanap ang "sagot" sa mga tanong natin: sa mga halimbawa mula sa reyalidad kung saan ang tila imposible at napakahirap unawain--wagas at walang hanggang pag-ibig--ay laging nangyayari, natural, at napakasimple. Na habang hindi binabawasan ang bigat na buhat at kahirapang dinaraanan ng mangingibig, nakikita pa rin natin sa pang-araw-araw na buhay na madali lamang para sa mga marunong umibig ang umibig. Dagdag pa, sila ang pinakamaligaya sa lahat.


Nariyan ang halimbawa ng mga magkakapatid at mga magkakaibigan.
Comments

Popular posts from this blog

The Fields of Amorsolo

The first National Artist in Philippine history, referred to warmly as the “Grand Old Man of Philippine Art,” Fernando Amorsolo (1892–1972) still stands today as a looming figure in Philippine art responsible for being one of the artists who helped define what we up to now visually imagine as essentially Filipino. The images of rural life, of golden fields below clear blue, blue skies; the smiles of farmers which diminish their weariness as they plant, harvest, and winnow rice;most especially the iconic figure of the Filipina maiden working in the fields—the beloved dalagang bukid--; these, I believe, even after generations of Filipino painters since Amorsolo, have remained in our hearts and memory. Amorsolo did what great masters do for their country: bestow upon it its own icons, represent its native beauty, that is, to give its people and lands an identity and a face. There are, however, as many intentions for art as there are works of art. And these intentions will always remain in…

Without Why (The Rose) II

Lifetime is a child at play; moving pieces in a game.
Kingship belongs to the child.

Heraclitus, Fragment 52


The child at play never asks itself why it plays. The child just plays; and if it could, it will play as long as possible, it will play throughout its life. See its delight and witness its smile.

If it would never go hungry or if the sun would never set it too will never leave its playmates and playthings. Time flies at play because it stops or suspends time. Time -- as we grownups only know too well -- is the culprit for order, schedules and priorities; yet for the child, there is no time, there is only bottomless play. It is we who impose that this or that should be done at this or that time. We stop the absurd and supposedly endless play ("He does nothing but play") because we insist that discipline, order and priorities be instilled in the child at an early age ("He needs to learn other things beside playing"). So that the child will become like us one da…

A Love Sooner than Later

BROWN PENNY William Butler YeatsI whispered, 'I am too young,' And then, 'I am old enough'; Wherefore I threw a penny To find out if I might love. 'Go and love, go and love, young man, If the lady be young and fair.' Ah, penny, brown penny, brown penny, I am looped in the loops of her hair. O love is the crooked thing, There is nobody wise enough To find out all that is in it, For he would be thinking of love Till the stars had run away And the shadows eaten the moon. Ah, penny, brown penny, brown penny, One cannot begin it too soon.

*
One cannot begin to love too soon--conversely, one should not love too late or in life's demise. That waiting for the "right time," or the "right person" to love, what are these but the cries or sighs of an unready, even tired, heart? One becomes ready only when one begins to understand love slowly (or again), and one understands love progressively when one, simply, performs the act of love. Love, like mos…