Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2013

On the Wicked and the Saint

Kung Bakit Tayo Nagsisindi ng mga Lampara sa Gabi

Huling Lektura
Para sa aking mga mag-aaral ng Ph 103 (Seksyon M at N) Ikalawang Semestre, Taong 2012-2013Nakita natin nung huling klase sa ika-25 kabanata ng Proslogion na ayon kay San Anselmo, “Ano man ang iniibig mo, ano man ang ninanasa mo, naroon [sa Diyos] ito.” Na ayon sa kanya, makakamit mo ang lahat ng hinahangad at hinahanap mo sa Kanya—maging lakas ng katawan man ito, o mahaba at maginhawang buhay, kaluguran, kapangyarihan, seguridad, o sa isang salita, galak—ang lahat ng ito, at higit pa, ay matatanggap mula sa Kanya. Dahil sa kaisa-isa at pinakamataas na Kabutihan ang Diyos, o summum bonum, walang pagkukulang sa Kanya: walang nawawala, hindi nagbabago, walang kinakailangang iba, o, kung titignan naman ang kahulugan ng lahat ng iyan sa positibong paraan, masasabing ganap, absoluto, iisa’t buo, at Merong Meron Siya. Kaya naman sa Kanya lamang makakamit o manggagaling ang anumang kabutihan na maaaring mong hangarin, dahil ano pa ba ang kakailanganin mo sa ganap at buo? Dahil sa…